PostHeaderIcon

Szanowni Pa?stwo!

Wszyscy dbamy nie tylko o zdrowie z?bw, ale tak?e o ich pi?kny wygl?d. Ka?dy z nas marzy o ol?niewaj?co bia?ym u?miechu. Z przyjemno?ci? oferujemy Pa?stwu najnowsze metody i wszystkie dost?pne na rynku ?rodki do wybielania z?bw. Przed zabiegiem konieczna jest kontrola oglnostomatologiczn?, ktr? wykonujemy dla Pa?stwa bezp?atnie. Nowoczesne preparaty stosowane w naszej Praktyce zapewni? Pa?stwu wspania?y efekt rozja?niaj?cy u?miech. Pragniemy zaznaczy?, i? s? to ?rodki zapewniaj?ce bezpiecze?stwo z?bom. Po zabiegu uzyskaj? Pa?stwo od nas szczeg?owe zalecenia, ktrych przestrzeganie w nale?yty sposb sprawia, i? zabieg wybielania jest skuteczny. Oferujemy wybielanie z?bw lamp? w konkurencyjnej cenie 700 z? za dwa ?uki z?bowe

Dr n. med. Ma?gorzata Bohater

Dr n. med. Pawe? Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny