PostHeaderIcon Stomatologia zachowawcza i estetyczna

W naszej Praktyce mog? Pa?stwo liczy? na fachow? pomoc z zakresu stomatologii zachowawczej. Oferujemy pe?en zakres zabiegw zarwno dla m?odzie?y, jak rwnie? dla pacjentw doros?ych.Aby zniwelow? Pa?stwa strach zwi?zany z podaniem ?rodka znieczulaj?cego, przedinjekcj? wykonujemy znieczulenie miejscowe, aplikuj?c na dzi?s?o preparat w postaci galaretki o przyjemnym owocowym smaku. Dzi?ki zastosowaniu najnowszych metod terapeutycznych, nowoczesnych materia?w nanokompozytowych o szerokiej gamie kolorystycznej, jeste?my w stanie przywrci? Pa?stwa z?bom nie tylko prawid?ow? funkcj?, ale rwnie? naturalny wygl?d. Na ka?de wykonane przez nas wype?nienie udzielamy Pa?stwu rocznej gwarancji. W niektrych skomplikowanych przypadkach, do terapii du?ych ubytkw prchnicowych, proponujemy tak?e alternatywne metody dla szeroko stosowanych uzupe?nie? kompozytowych. S? to -wykonywane przez wsp?pracuj?cy z nami, wysoko wykwalifikowany zesp?technikw protetycznych- wk?ady ( inlay) i nak?ady (onlay). W skrajnych przypadkach mo?emy obj?? Pa?stwa fachowym leczeniem protetycznym.

W ofercie naszej Praktyki znajd? Pa?stwo nowoczesne uzupe?nieniaprotetyczne w postaci licwek porcelanowych, koron pe?noceramicznych orazmostw cyrkonowych w korzystnej promocyjnej cenie. Wszystkie prace protetyczne wykonane w naszej Praktyce obj?te s? gwarancj?.

Dr n. med.Ma?gorzata Bohater

Dr n. med. Pawe? Bohater

 
promocje
  • Korona cyrkonowa - 1000 z?
  • Wybielanie z?bw dwa ?uki- 900 z?
  • Bezp?atny przegl?d stomatologiczny