PostHeaderIcon Dr n. med. Paweł Bohater

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu przez dziewiętnaście lat pracował w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jednocześnie od osiemnastu lat prowadzi Prywatny Gabinet Stomatologiczny. Jako Adiunkt Katedry Protetyki Stomatologicznej sprawował nadzór merytoryczny nad Laboratorium Protetycznym Katedry. Kształcąc młodych stomatologów prowadził wykłady z zakresu protez szkieletowych, wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego koron i mostów metalowo-porcelanowych, metalowo - kompozytowych oraz koron pełnoceramicznych w tym licówek porcelanowych. Studenci stomatologii docenili jego kompetencje i wiedzę. W ankiecie studenckiej, w której oceniana jest między innymi fachowość przeszło pięciuset  wykładowców AM we Wrocławiu, zajął pierwsze miejsce. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, bierze czynny udział w konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. Uczestniczył w licznych kursach światowej klasy wykładowców. Prowadzi szkolenia z zakresu estetycznych uzupełnień protetycznych. Jest specjalistą z zakresu protetyki stomatologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał opracowując pracę doktorską nt.:,, Ocena kliniczna licowania koron i mostów w systemie Rocatec”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - Sekcja Protetyki Stomatologicznej. Swoją ogromną wiedzą i duwdziestoletnim doświadczeniem klinicznym gwarantuje każdemu pacjentowi wysoką jakość nawet skomplikowanych prac protetycznych.

Publikacje i wystapienia naukowe w kraju i za granicą:

1. Paweł Bohater, Maciej Kawala, Halina Panek, Bogumił Płonka.: Ocena kliniczna materiału kompozycyjnego SR-ISOSIT-N zalecanego do licowania protez stałych
Wroc.Stomatol. 1995; s.51-55


2. Ryszard Tomasz Małysa,
Paweł Bohater.: Tymczasowe korony protetyczne
Wroc.Stomatol. 1996; s.93-96


3. Bogumił Płonka,
Paweł Bohater, Bolesław Nawrot, Anna Sobolewska.: Ocena kliniczna licowania protez stałych kompozytem Visio-Gem w systemie Rocatec
Protet.Stomatol. 1997 T.47 nr 5; s.264-268,


4.
Paweł Bohater, Sławomir Makacewicz.: Zastosowanie elementów standardowych w wykonywaniu laboratoryjnym woskowego modelu mostu
Wroc.Stomatol. 1997; s.57-61,


5. Sławomir Makacewicz,
Paweł Bohater.: Zastosowanie zaczepu magnetycznego do utrzymania dolnej protezy częściowej pokrywającej. Opis przypadku
Wroc.Stomatol. 1998/1999; s.105-107
50-lecie Oddziału Stomatologii we Wrocławiu


6.
Paweł Bohater ; promotor prof. dr hab. Bogumił Płonka ; Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu: Ocena kliniczna licowania koron i mostów w systemie Rocatec R [praca doktorska]
Wrocław, 1998; 72 k.


7.
Paweł Bohater.: Ocena estetyczna koron i mostów licowanych w systemie Rocatec
W:IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99. Warszawa, 8-10 kwietnia 1999 r. Streszczenia; s.3


8.
Paweł Bohater, Bogumił Płonka.: Ocena kliniczna licowania koron i mostów kompozytem Sinfony w systemie Rocatec
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań - Kiekrz, 18-20 maj 2000 rok ; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne; s.76 poz.4


9.
Paweł Bohater.: Wyniki badań nad oceną estetyczną koron i mostów licowanych w systemie Rocatec
Protet.Stomatol. 2000 T.50 nr 6; s.326-332


10.
Paweł Bohater.: System Rocatec - chemiczne połączenie licowania kompozytowego z powierzchnią metalu
Wroc.Stomatol. 2000 [T.38]; s.59-64


11. Rafał Wojakiewicz, Ryszard Tomasz Małysa,
Paweł Bohater.: Uzupełnianie oskrzydlonych braków zębowych z zastosowaniem systemu UDA - opis przypadku
Wroc.Stomatol. 2000 [T.38]; s.83-86


12. Halina Panek,
Paweł Bohater.: Zastsosowanie systemów komputerowych do zapisu wybranych danych z badania klinicznego i badań dodatkowych stosowanych w protetyce stomatologicznej
Dent.Med.Probl. 2002 Vol.39 no.2; s.297-302


13.
Paweł Bohater, Halina Panek.: Uzupełnienia pełnoceramiczne i kompozytowe
W:2. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu - Dentamed, 14-15 listopada 2003 r.; Kraków : Targi w Krakowie SA, 2003; s.12 poz.3


14. Halina Panek, Sławomir Makacewicz,
Paweł Bohater.: Wpływ nawyków żucia na występowanie periodontopatii
Dent.Med.Probl. 2003 Vol.40 no.2; s.383-389


15. Sławomir Makacewicz,
Paweł Bohater, Halina Panek.: Ocena zaszczepów magnetycznych Dyna po 7-letnim okresie obserwacji klinicznych
Porad.Stomatol. 2003 nr 7; s.14-19


16.
Paweł Bohater, Ryszard Tomasz Małysa, Halina Panek.: Mosty kompozytowe zbrojone włóknem szklanym zakotwiczone na inlayach
W:3. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu - Dentamed, 5-6 listopada 2004 r.; Kraków : Targi w Krakowie SA, 2004; s.18 poz


17.
Paweł Bohater, Halina Panek, Artur Z. Bogucki, Sławomir Makacewicz.: Esthetic mini-invasive bridges supported on inlays
Dent.Med.Probl. 2004 Vol.41 no.2; s.379 poz.P60
48 Congress GIRSO [Groupment International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie] Wrocław, 22-24 April 2004. Abstracts


18.
Paweł Bohater, Ryszard Małysa, Halina Panek.: Mosty kompozytowe zbrojone włóknem szklanym zakotwiczone na inlay'ach - opis przypadku
Dent.Med.Probl. 2004 Vol.41 no.3; s.577-581


19. Tomasz Dąbrowa, Halina Panek,
Paweł Bohater.: Doświadczenia własne nad stosowaniem koron podwójnych cylindrycznych do zakotwiczenia protez ruchomych (opis przypadków klinicznych)
Porad.Stomatol. 2004 R.4 nr 11; s.26-30


20. Zdzisław A. Bogucki,
Paweł Bohater, Danuta Nowakowska.: Porównanie metody wycisku pod koronę pełnoceramiczną z użyciem nitki retrakcyjnej oraz materiału Expasyl
Protet.Stomatol. 2004 T.54 nr 4; s.272-275


21.
Paweł Bohater, Sławomir Makacewicz, Halina Panek.: Wstępna ocena kliniczna licowania koron i mostów kompozytem Sinfony w systemie Rocatec
Protet.Stomatol. 2004 T.54 nr 3; s.179-184


22. Ryszard Małysa, Halina Panek,
Paweł Bohater.: Estetyczne uzupełnienie braków pojedynczych zębów za pomocą implantów Camlog
W:4. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne. Wrocław, 4-5. 11. 2005; s.1


23. Zdzisław A. Bogucki,
Paweł Bohater, Danuta Nowakowska, Ewa Zgierska.: Wykonanie komory pełnoceramicznej metodą tłoczenia
Dent.Med.Probl. 2005 Vol.42 no.2; s.357-361


24. Sławomir Makacewicz, Halina Panek, Tomasz Dąbrowa,
Paweł Bohater, Justyna Ziglewska, Anna Dudziak.: Eliminowanie powikłań leczenia z zachowaniem dotychczasowych protez stałych i ruchomych sprzeżonych za pomocą precyzyjnych zaczepów. opis przypadku
Porad.Stomatol. 2005 R.5 nr 3; s.48-53


25. Halina Panek,
Paweł Bohater.: Systemy komputerowe w badaniu klinicznym i badaniach dodatkowych stosowanych w protetyce stomatologicznej
W:Nowe technologie w protetyce stomatologicznej ; red. nauk. Halina Panek; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.9-20
ISBN 978-83-7055-063-9


26. Artur Z. Bogucki,
Paweł Bohater.: Leczenie protetyczne z wykorzystaniem zębów po radektomii
Twój Przegl.Stomatol. 2006 nr 3; s.36-38


27. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne - opis przypadku
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.4; s.396-398 poz.441
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.


28.
Paweł Bohater, Halina Panek, Tomasz Dąbrowa, Ryszard Tomasz Małysa.: Mosty kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym zakotwiczone na wkładach koronowych - 2-letnie obserwacje kliniczne
Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.3; s.366-372


29. Teresa Matthews-Brzozowska,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego częściowego lewostronnego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.137


30. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku = Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.139


31.Teresa Matthews-Brzozowska,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego całkowitego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.353 poz.P-19
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008


32. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku = Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.352 poz.P-17
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008


33. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
W:Risk factors and prevention in a fight for health and wellness : praca zbiorowa ; pod red. Jerzego Mosiewicza; Lublin : NeuroCentrum, 2008; s.169-173
ISBN 83-911597-8-7


34. Teresa Matthews-Brzozowska,
Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
W:Wellness and support in good health and sickness : praca zbiorowa ; pod red. Henryka Wiktora; Lublin : NeuroCentrum, 2008; s.131-135
ISBN 978-83-61495-40-6

 

 

Prowadzone szkolenia dla stomatologów

 

 • W 2009 roku był wykładowcą cyklu  szkoleń dla lekarzy stomatologów organizowanych przez MIP Pharma Polska. Temat wykładów:  Aspekty kliniczne wykonynania uzupełnień stałych.

 

 

Udział w kursach:

 1. Kurs z zastosowania zaczepów zewnątrzkoronowych firmy CEKA , Warszawa 1992.
 2. Kurs “ System UDA w praktyce stomatologicznej”, Warszwa 1995.
 3. Kurs “ Artykulacja z zastosowaniem artykulatora firmy Girbach”, Frankfurt 2002.
 4. Kurs implantologiczny z zastosowaniem implantów Friatec,  Frankfurt 2002 .
 5. Kurs podyplomowy Osteoplant - intensywny kurs implantologiczny, Poznań 2003
 6. Forum Implantologii, Poznań marzec 2003
 7. Sesja Dokształcająca Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na temat bólu głowy związanych z układem ruchowym narządu żucia, Wrocław 2003.
 8. Kurs chirurgiczny systemu implantologicznego Camlog, cz. I , Wrocław 2004 .
 9. Kurs chirurgiczny systemu implantologicznego Camlog  cz. II, Wrocław  2004.
 10. Postępy w diagnostyce i terapii stomatologicznej, Wrocław 2004.
 11. Kurs protetyczny systemu implantologicznego Camlog, Drezno  2005.
 12. Konferencja naukowo-szkoleniowa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stoamtologicznego Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 13. Kompleksowe leczenie stomatologiczne – nowe metody diagnostyki i terapii, Wrocław  2005.
 14. Holistyczne spojrzenie na pacjenta w wieku starszym, Wrocław 2005.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Protezy hybrydowe w leczeniu protetycznym, Wrocław 2006.
 16. Postępy we współczesnej endodoncji, Wrocław 2008.

Członkowstwo

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Sekcja Protetyki

 

 

 
promocje
 • Korona cyrkonowa - 1000 zł
 • Wybielanie zębów dwa łuki- 900 zł
 • Bezpłatny przegląd stomatologiczny