PostHeaderIcon Dr n. med. Małgorzata Bohater

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu pracowała w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Prowadzi wraz mężem Prywatny Gabinet Stomatologiczny. Jest zatrudniona jako asystent w Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie ma zaszczyt pracować w gronie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale również kształcić młodszych kolegów. Doświadczenie kliniczne zdobywała także pracując w renomowanych wrocławskich praktykach ortodontycznych. Ponadto uczestniczy w licznych kursach z zakresu ortodoncji prowadzonych przez światowej sławy ortodontów. Jest autorem i współautorem doniesień naukowych. Bierze czynny udział w konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. Jej praca doktorska nt.:,, Analiza leczenia stłoczeń zębów w odcinku przednim w łuku dolnym-różne opcje terapeutyczne u pacjentów dorosłych” to uwieńczenie dziesięcioletniego zainteresowania ortodoncją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - Sekcja Ortodoncji oraz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, jak również Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie a planujac terapię stosuje najnowsze rozwiązania stomatologiczne.

 

Publikacje i wystapienia naukowe w kraju i za granicą:

 

1. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne - opis przypadku
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.4; s.396-398 poz.441
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.

 

2. Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska.: Analiza leczenia stłoczeń w odcinku przednim w żuchwie - po różnych opcjach terapeutycznych u pacjentów dorosłych = The analysis of teeth crowding in the front part of mandibular arch of adult patients - after various options of orthodontic treatment
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.19


3. Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater,
Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego częściowego lewostronnego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.137


4. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater,
Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku = Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.139


5. Magdalena Tomasz, Beata Kawala, Beata Bielicka,
Małgorzata Bohater, Maciej Kawala.: Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu powikłanymi recesjami dziąsła brzeżnego - doniesienie wstępne
Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 11; s.823-829


6.
Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska.: Analiza przedniego odcinka łuku dolnego u dorosłych pacjentów po trzech opcjach leczenia ortodontycznego
W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.84 poz.PA045


7. Magdalena Tomasz, Beata Kawala, Beata Bielicka,
Małgorzata Bohater, Maciej Kawala.: Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów dorosłych ze zredukowanymi tkankami przyzębia
W:Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej". Białystok, 18-20 września 2008; s.107


8.
Małgorzata Bohater, T. Matthews-Brzozowska.: Anterior lower arch analysis in three orthodontic treatment options in adults - latest reports
Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.96-99
Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008


9.Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater,
Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego całkowitego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.353 poz.P-19
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008


10. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater,
Małgorzata Bohater.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku = Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.352 poz.P-17
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008


11. Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.: Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report
W:Risk factors and prevention in a fight for health and wellness : praca zbiorowa ; pod red. Jerzego Mosiewicza; Lublin : NeuroCentrum, 2008; s.169-173
ISBN 83-911597-8-7


12. Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater,
Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report
W:Wellness and support in good health and sickness : praca zbiorowa ; pod red. Henryka Wiktora; Lublin : NeuroCentrum, 2008; s.131-135
ISBN 978-83-61495-40-6


13.
Małgorzata Bohater ; promotor prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji: Analiza leczenia stłoczeń zębów w odcinku przednim w łuku dolnym : różne opcje terapeutyczne u pacjentów dorosłych [praca doktorska]
Wrocław, 2008; 122 k.


14. Patrycja Downarowicz, Joanna]Antoszewska, Anna Kozanecka,
Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska.: A comparative analysis of diagnostic casts of patients with mandibular prognathism, treated orthodontically
W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.109 poz.SP294


15.
Małgorzata Bohater, Teresa]Matthews-Brzozowska, Joanna Antoszewska, Patrycja Downarowicz, Beata Kawala.: Comparison of therapy in adult subjects with crowded anterior teeth - single incisor expansion, proclination or extraction?
W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.49-50 poz.SP030


16.
Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Patrycja Downarowicz, Joanna Antoszewska.: Treatment effects and changes in orthodontic indices in patients with anterior crowding
W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.48-49 poz.SP026

 

 

17. Małgorzata Bohater 21.06.09 Wystąpienie na Konferencji Wrocławskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Katedry  i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Analiza leczenia stłoczeń zębów w odcinku przednim w łuku dolnym – różne opcje terapeutyczne u pacjentów dorosłych – dr n. med. Małgorzata Bohater.

 

 

 

 

Udział w kursach:

 1. Cercon smart ceramics – nowe możliwości zastosowania ceramiki bezmetalowej. Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym, Wrocław 2002.
 2. Postępy w diagnostyce i terapii stomatologicznej., Wrocław 2003.
 3. Konferencja naukowo-szkoleniowa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu, marzec 2004
 4. Konferencja naukowo-szkoleniowa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Katedrę i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu, kwiecień 2004.
 5. Konferencja naukowo-szkoleniowa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Katedrę i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu, maj 2004.
 6. Holistyczne spojrzenie na pacjenta w wieku starszym, Wrocław 2005.
 7. Strategia w leczeniu ortodontycznym. Wektory i momenty sił, petla T, łuk intruzyjny, łuk ekstruzyjny, prostowanie i przesuwanie zębów trzonowych. Dr hab. M. Spidlen (Czechy), Wrocław 2005.
 8. Leczenieaparatami stałymi, dr M. Wilk, Łódź 2005.
 9. Cefalometria praktyczna,  dr M. Wilk, Łódź 2005.
 10. Praktyczny kurs planowania leczenia ortodontycznego, dr M. Wilk, Łódź 2005.
 11. Leczenie ortodontyczne w poszczególnych wadach zgryzu, prof. M. Kaminek, dr M. Stefkova (Czechy), Olsztyn 2006.
 12. Udział w 10. zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Warszawa 2006.
 13. Ortodoncja, periodontologia, implanty. Prof. B. Zachrisson (Norwegia), Warszawa 2006.
 14. Strategia w leczeniu ortodontycznym, dr hab. M. Spidlen (Czechy), Wrocław 2007.
 15. Alternatywna i posturalna ortodoncja dla dzieci i dorosłych, prof. M. Korn (USA) Wrocław 2007.
 16. Recydywy w leczeniu ortodontycznym, dr hab. M. Spidlen (Czechy), Wrocław 2007.
 17. Implanty w teorii i praktyce, dr B. Kalmuk, Wrocław 2007.
 18. VI konferencja naukowo-szkoleniowa: Praktyczne aspekty nowoczesnej stomatologii, Wrocław 2007.
 19. Konferencja Protetyczna, Primum non nocere, Wałbrzych 2008.
 20. Leczenie ortodontyczne dorosłych, prof. D. Segner ( Niemcy), Kraków 2008.
 21. Leczenie zmodyfikowanym aparatem Herbsta – kurs kliniczny z udziałem pacjentów, dr J. Malinowski, Łódź 2008.
 22. Biomechanika ortodontyczna najprościej, jak można, żeby w codziennej praktyce ortodontom żyło sie łatwiej, prof. T Mulligan (USA), Warszawa 2008.
 23. Orthodontic seminars of California, Dr L.Brown (USA), Warszawa 2008.
 24. Wyrównywanie zębów i korekta rysów twarzy: doświadczenia zebrane na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat”, prof. J. McNamara (USA), Wrocław 2009.
 25. Wybrane zagdanienia kliniczne w ortodoncji, dr E. Czochrowska, Łódź 2009.
 26. Dziecko w gabinecie stomatologicznym –  behaviour management. Niefarmakologiczne metody kontrolowania lęku w gabinecie stomatologicznym, Dr M. Bodal, dr J. Zarzycki, Wrocław 2009.
 27. Kurs specjalizacyjny z zakresu ortodoncji: Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometrii. Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala, Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, Wrocław 2009

Członkowstwo

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Sekcja Ortodoncji
 • Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
 • Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne

 

 

 
promocje
 • Korona cyrkonowa - 1000 zł
 • Wybielanie zębów dwa łuki- 900 zł
 • Bezpłatny przegląd stomatologiczny